20.02.2016

Съобщение

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

 

     На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

   СВИКВАМ на 23.02.2016 год. (вторник) от 16.30 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Дневен ред на заседанието:

 

 1. Приемане на решение относно постъпилото в ОИК Златоград Заявление за оставка от г-н Величко Сидеров, общински съветник в Общински съвет Златоград, мандат 2015-2019 год.;

 2. Други.

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

 

 

 

16.02.2016

Съобщение

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с постъпило в ОИК Златоград Писмо с изх. № ОС-153/16.02.2016 год. от Председателя на Общински съвет Златоград, ведно с депозирано Заявление от г-н Величко Асенов Сидеров, общински съветник, и на основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс във връзка с чл.30, ал.6, изречение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 3054-МИ/01.02.2016 год. на ЦИК,

СВИКВАМ на 19.02.2016 год. от 16.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилото в ОИК Златоград Писмо с изх. № ОС-153/16.02.2016 год. от Председателя на Общински съвет Златоград, ведно с депозирано Заявление от г-н Величко Асенов Сидеров;

 2. Други.

   

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

 

06.11.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         

           ОИК Златоград уведомява заинтересованите лица, на основание т.24 от Решение № 2901-МИ/05.11.2015 год. на ЦИК, че за времето  след седмия ден на обявяване от резултатите от изборите до следващите общи избори за общински съветници и за кметове, адресът за кореспонденция с Комисията е:

град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, като следва да се посочи изрично, че пощата е предназначена за ОИК Златоград и/или  за председателя на Комисията.

          Телефон за връзка: 0899 02 03 31.

          Адресът на електронната поща- [email protected], остава непроменен.

 

 

ОИК Златоград

 

06.11.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         

           На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 08.11.2015 год. от 10.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилата в ОИК Златоград входяща поща;
 2. Вземане на решение за oпределяне на представители на ОИК Златоград, които да предадат на Общинска администрация Златоград отпечатаните хартиени бюлетини, които не са предоставени на секционните избирателни комисии, за гласуване в произведения национален референдум на 25.10.2015 год. в Община Златоград;
 3. Вземане на решение за oпределяне на представители на ОИК Златоград, които да предадат на Общинска администрация Златоград, под опис, изборните книжа и материали на Комисията, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, съгласно чл. 457, ал.4 от Изборния кодекс;
 4. Други.

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

06.11.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           ОИК Златоград уведомява заинтересованите лица, че на 06.11.2015 год. от 13.30 часа, се проведе заседание на Комисията, свикано на основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс, от председателя на ОИК Златоград г-н Асен Черешаров.

           На заседанието се прие решениe относно oтказa на г-н Григор Николов Джангалов, избран за общински съветник от листата на ПП „Партия на залените“ в произведените избори за общински съветници в Община Златоград на 25.10.2015 год., да  положи клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

 

 

ОИК Златоград

04.11.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 04.11.2015 год. (сряда) от 14.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилата в ОИК Златоград входяща поща;

 2. Вземане на решение за определяне членове на ОИК Златоград, които да получат проверените изборни книжа от произведените национален референдум и избори за кметове и общински съветници на 25.10.2015 год. и 01.11.2015 год. в Община Златоград от ТЗ ГД „ГРАО“-Смолян;

 3. Други.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

01.11.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОИК Златоград уведомява заинтересованите лица, че на 31.10.2015 год. от 15.00 часа, се проведе заседание на Комисията, свикано на основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс, от председателя на ОИК Златоград г-н Асен Черешаров.

На заседанието се приеха решения относно промяна в състава на СИК 21 11 00 014 и СИК 21 11 00 015, село Долен, при произвеждане на втори тур на избора за кмет на село Долен (Решение № 185-МИ и Решение № 186-МИ от 31.10.2015 год.), както и Решение № 187-МИ/НР досежно определяне на трима членове от състава на ОИК Златоград, в присъствието на които се отваря помещението, определено за съхранение на изборните книжа.

Заседанието приключи с предаването на изборните книжа на СИК 21 11 00 014 и СИК 21 11 00 015, село Долен.

 

ОИК Златоград

 

 

29.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОИК Златоград уведомява заинтересованите лица, че приетите решения, свързани с произведените избори за кметове и общински съветници на 25.10.2015 год., както и заверени копия от протоколите на Комисията, са поставени пред помещението, обслужващо ОИК- град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2.

 

ОИК Златоград

 

29.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 29.10.2015 год. от 13.30 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилата в ОИК Златоград входяща поща;

 2. Вземане на решение за определяне двама членове на ОИК Златоград за приемане на отпечатаните бюлетини, тяхното транспортиране и съхранение;

 3. Вземане на решение за определяне членовете на ОИК, които ще предадат на ЦИК материалите по чл.457 от Изборния кодекс;

 4. Вземане на решение за определяне на трима членове на ОИК Златоград, които да предадат изборните книжа за проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ след произвеждане на изборите за кмет на село Долен на втори тур, насрочен за 01.11.2015 год.;

 5. Други.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

 

 

 

 

 

29.10.2015

Съобщение

 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2;

е-mail: [email protected]; www.oik2111.cik.bg

 

 

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ СПОРЕД ПОЛУЧЕНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

 

Община Златоград

Област Смолян

 

Общинска избирателна квота (ОИК): 382; 7 процента от ОИК : 27

 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Брой действителни гласове за този кандидат 1088; Брой избрани ОС: 3

 

СПИСЪК „А“

 

Номер по ред

Имена

Преференции

Избран за Общински съветник

1

Ангел Божанов Белев

198

да

2

Милко Александров Караджов

185

да

3

Емил Минков Хумчев

180 ( 106 ) *

да

4

Елена Атанасова Георгиева

80

не

5

Антон Сергеев Чираков

57

не

6

Денчо Христов Първанов

55

не

7

Северин Цветанов Ушев

53

не

8

Филип Иванов Баткаджов

41

не

9

Виктор Румянов Профиров

39

не

10

Милен Стоилов Кюлевчиев

38

не

11

Ирина Орлинова Хаджиева

32

не

12

Севдалин Хитов Топчиев

27

не

 

СПИСЪК „Б“

 

Номер по ред

Имена

Преференции

Избран за Общински съветник

13

Миглена Емилова Калайджиева

20

не

14

Пламен Василев Крушков

26

не

15

Младен Николаев Масатев

15

не

16

Севдалин Асенов Руменов

24

не

 

МКП „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“

Брой действителни гласове за този кандидат 1969; Брой избрани ОС: 6

 

СПИСЪК „А“

 

Номер по ред

Имена

Преференции

Избран за Общински съветник

1

Величко Асенов Сидеров

682 (69) *

да

2

Антон Славчев Симеонов

217

да

3

Емилия Младенова Кръстева

211

да

4

Александър Фердов Илийков

162

да

5

Стефан Живков Мерков

112

да

6

Жечка Емилова Хаджийска-Партаджиева

93

да

7

Ерол Реджеб Чинар

90

не

8

Моника Златкова Пинева

66

не

9

Мария Борисова Хаджидончева

65

не

10

Албена Руменова Мушкова

62

не

11

Красимир Димитров Алексиев

48

не

12

Жасмина Сашева Добрева

46

не

13

Петко Маринов Камбуров

36

не

14

Розалин Атанасов Хаджиев

33

не

 

 

СПИСЪК „Б“

 

Номер по ред

Имена

Преференции

Избран за Общински съветник

15

Дафина Любенова Дюлгерова

15

не

16

Благомир Струменов Хаджиев

14

не

17

Хари Емилов Торманов

17

не

 

 

ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

Брой действителни гласове за този кандидат 1041; Брой избрани ОС : 3

 

СПИСЪК „А“

 

Номер по ред

Имена

Преференции

Избран за Общински съветник

1

Григор Николов Джангалов

234** (61)*

да

2

Кирил Станков Даскалов

145

да

3

Антон Асенов Ушев

99

да

4

Йорданка Емануилова Романова

91

не

5

Пламен Маринов Чингаров

77

не

6

Севдалин Съботинов Севриев

75

не

7

Венцислав Митков Кутев

55

не

8

Минка Славчева Хаджийска

50

не

9

Здравка Огнянова Ефремова

40

не

10

Виктор Бисеров Травлев

38

не

11

Здравко Лилянов Мишев

35

не

12

Ивайло Светославов Бурдев

31

не

 

 

СПИСЪК „Б“

 

Номер по ред

Имена

Преференции

Избран за Общински съветник

13

Здравка Здравкова Маринова

19

не

14

Стойчо Митков Хаджиев

19

не

15

Диана Андреева Николова

20

не

16

Йордан Данаилов Динчев

20

не

17

Стефан Тодоров Алендаров

9

не

 

 

ПП ГЕРБ

Брой действителни гласове за този кандидат 1762; Брой избрани ОС : 5

 

Номер по ред

Имена

Преференции

Избран за Общински съветник

1

Асен Райчев Хасапчиев

498 (385)*

да

2

Нина Илиева Пашова

171

да

3

Светлозар Веселинов Пехливанов

125

да

4

Людмил Славчев Симеонов

110

да

5

Борислав Филипов Хаджиев

108

да

6

Десислава Симова Топчиева

94

не

7

Сашо Митков Байрев

89

не

8

Румен Асенов Пехливанов

81

не

9

Яна Хариева Хаджиева

80

не

10

Дарина Александрова Кинанева

66

не

11

Севдалин Векилов Дюлгеров

54

не

12

Николай Илиев Йорданов

51

не

13

Радослав Антимов Топалов

50

не

14

Любомир Емилов Ангелов

41

не

15-жр.

Анелия Бисерова Атанасова

38

не

16-жр.

Китка Дафинова Топалова

38

не

 

 

 

Партии с гласове под квотата, без спечелени мандати:

 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ( НФСБ )

 

СПИСЪК „А“ :

Номер по ред

Имена

Преференции

1

Данчо Живков Александров

92 ( 64 ) *

 

 

СПИСЪК „Б“

Номер по ред

Имена

Преференции

2

Невина Александрова Вунцова

6

3

Кирчо Христов Мемов

3

4

Николай Захариев Илиев

18

5

Борислав Захариев Кадиев

12

6

Илия Иванов Читаков

6

7

Миглена Станчева Альолова

0

8

Марин Лозанов Дюлгеров

1

9

Дичо Самуилов Сапунджиев

1

 

 

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ /

 

СПИСЪК „А“

 

Номер по ред

Имена

Преференции

1

Митко Динков Пинев

48 ( 24 ) *

 

 

СПИСЪК „Б“

 

Номер по ред

Имена

Преференции

2

Валентина Симеонова Радулова

14

3

Велчо Филев Гогаджов

15

4

Ваклин Димитров Хъмчев

1

 

 

Българска Социалдемокрация

СПИСЪК „А“

 

Номер по ред

Имена

Преференции

1

Младен Асенов Чаушев

65 ( 45 ) *

2

Данаил Алексиев Башев

31

 

 

СПИСЪК „Б“

 

Номер по ред

Имена

Преференции

3

Асен Милков Башев

18

4

Деян Ваклинов Деянов

22

5

Юри Маринов Камбуров

23

6

Захари Пламенов Кадиев

6

7

Наско Асенов Профиров

15

8

Митко Кирилов Чомезов

1

9

Антон Христов Папучаров

5

10

Ана Антонова Чолакова

2

11

Светла Янкова Хъмчева

1

12

Минка Славчева Кюлевчиева

4

 

 

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

 

СПИСЪК „А“

 

Номер по ред

Имена

Преференции

1

Божидар Любомиров Павлов

80 ( 32 ) *

2

Веско Захариев Северинов

67

3

Виктор Благовестов Башев

50

 

 

СПИСЪК „Б“

 

Номер по ред

Имена

Преференции

4

Здравко Захариев Благоев

7

5

Филчо Спасов Лазаров

12

 

 

* в скоби е посочен броят преференции, служебно отредени за водач на листа

** В протокола на СИК 21 11 00 003 са отразени 16 преференции за г-н Григор Джангалов. В числовите данни, качени на електронната страница на ЦИК, обаче преференциите са отразени като служебно получени. За констатирана техническа грешка е уведомена ЦИК.

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

 

Име на кандидат, издигнат от партия, коалиция или независим

Действителни гласове

Недействителни

гласове

2

Емил Минков Хумчев

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

1679

3

3

Митков Динков Пинев

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ /

177

6

4

Младен Асенов Чаушев

Българска Социалдемокрация

929

8

8

Мирослав Митков Янчев – КМЕТ на първи тур

ПП ГЕРБ

4379

10

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ СТРАШИМИР

 

Име на кандидат, издигнат от партия, коалиция или независим

Действителни гласове

Недействителни

гласове

2

Невен Ясенов Алендаров

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

48

0

8

Марияна Кирилова Керменова

ПП ГЕРБ

46

0

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ СТАРЦЕВО

 

Име на кандидат, издигнат от партия, коалиция или независим

Действителни гласове

Недействителни

гласове

2

Севдалин Хитов Топчиев

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

251

2

5

Хари Емилов Торманов

МКП „ ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“

 

381

2

8

Румен Василев Биндев

ПП ГЕРБ

685

4

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЕРМА РЕКА

 

Име на кандидат, издигнат от партия, коалиция или независим

Действителни гласове

Недействителни

гласове

2

Минка Юриева Хаджиева

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 

185

0

6

Йордан Данаилов Динчев

ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

78

0

8

Зарко Христов Хаджиев

ПП ГЕРБ

272

0

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ДОЛЕН

 

Име на кандидат, издигнат от партия, коалиция или независим

Действителни гласове

Недействителни

гласове

1

Дичо Самуилов Сапунджиев

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ( НФСБ )

166

0

2

Миглена Емилова Калайджиева

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 

134

0

4

Захари Пламенов Кадиев

Българска Социалдемокрация

67

0

7

Здравко Захариев Благоев

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

217

0

8

Асен Здравков Кауков

ПП ГЕРБ

138

0

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ АЛАМОВЦИ

 

Име на кандидат, издигнат от партия, коалиция или независим

Действителни гласове

Недействителни

гласове

2

Аспарух Тодоров Ангелов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

120

0

8

Митко Милков Баткаджов

ПП ГЕРБ

108

0

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

23.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 24.10.2015 год. (събота) от 10.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилата в ОИК Златоград входяща поща;

 2. Вземане на решения за регистрация на застъпници;

 3. Вземане на решение за определяне на член на ОИК Златоград, който с председателя и секретаря на Комисията ще предаде на ЦИК материалите по чл.457 от Изборния кодекс;

 4. Вземане на решение за определяне на трима членове на ОИК Златоград, които да предадат изборните книжа за проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ след произвеждане на изборите за кметове и общински съветници и национален референдум на 25.10.2015 год.;

 5. Други.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

 

21.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 21.10.2015 год. (сряда) от 16.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилата в ОИК Златоград входяща поща;

 2. Други.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

 

 

 

 

 

16.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 16.10.2015 год. (петък) от 16.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

15.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 15.10.2015 год. (четвъртък) от 13.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилата в ОИК Златоград входяща поща;

 2. Вземане на решение за поправка на техническа грешка в Решение № 106-МИ/НР от 14.10.2015 год. на ОИК Златоград;

 3. Други.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

14.10.2015

Съобщение

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2;[email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОИК Златоград оповестява следните мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден-25.10.2015 год.:

 1. Избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват и в свободно избрана от тях подходяща секция, различна от предварително посочената им;

 2. Избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването удостоверяват пред СИК самоличността си с документ за самоличност – лична карта или зелен паспорт за лицата, родени преди 31.12.1931 год. Когато правото се упражнява в секция, различна от предварително посочената, секционната избирателна комисия вписва избирателите в допълнителната страница на избирателния списък, след като представят декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 74-МИ от изборните книжа);

 3. Когато избирателите са с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия;

 4. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря;

 5. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия;

 6. Местоположението на всички секции на територията на Община Златоград е на първия етаж на сградите;

 7. До всички секции има достъпно място за паркиране на автомобилите на избирателите със специални потребности;

 8. Избирателна секция 21 11 00 008 с адрес: град Златоград, ул. „Славей“ № 7 А, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ е с осигурен подходящ достъп за избирателите със затруднено придвижване;

 9. Общинска администрация Златоград приема заявки за осигуряване на транспорт за избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на следните телефонни номера:

  03071/ 25 51;

  03071/ 25 53;

  03071/ 45 77;

  03071/ 42 21;

  0897 000 762;

  0897 000 764;

  0889 534 019.

  Заявките могат да бъдат направени във времето от 06.00 часа до 19.00 часа в изборния ден – 25.10.2015 год. 

13.10.2015

Съобщение

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 14.10.2015 год. (сряда) от 13.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилата в ОИК Златоград входяща поща;

 2. Вземане на решение за определяне на график за обучение и програма на членовете на СИК в Община Златоград относно подготовката и протичането на изборите за кметове и общински съветници и национален референдум на 25.10.2015 год.;

 3. Вземане на решение за разпределяне членовете на ОИК Златоград за отговорници на отделните СИК на територията на Община Златоград при произвеждането на изборите за кметове и общински съветници и национален референдум на 25.10.2015 год.;

 4. Вземане на решение за определяне двама членове на ОИК Златоград за приемане на отпечатаните бюлетини, тяхното транспортиране и съхранение;

 5. Вземане на решение за оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден;

 6. Разглеждане на постъпилата в ОИК Златоград молба с вх.№ 46/12.10.2015 год., подадена от Валерия Бисерова Георгиева, с която моли да бъде назначена на длъжност „технически сътрудник“;

 7. Други.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

 

 

 

 

 

10.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 11.10.2015 год. (неделя) от 16.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилата в ОИК Златоград входяща поща;

 2. Вземане на решение за поправка на техническа грешка в Решение № 100-МИ/НР от 09.10.2015 год. на ОИК Златоград;

 3. Други.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

 

 

 

 

 

09.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 09.10.2015 год. (петък) от 13.30 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилата в ОИК Златоград входяща поща;

 2. Вземане на решение за прекратяване на правоотношението между ОИК Златоград и г-н Велин Стефанов Христов, експерт в Комисията, възникнали със сключването на Граждански договор № 93/10.09.2015 год. между лицето и Кмета на Община Златоград в изпълнение на Решение № 5-МИ/НР от 08.09.2015 год. на ОИК Златоград и Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015 год. на ЦИК;

 3. Вземане на решение за поправка на техническа грешка в Протокол № 14/06.10.2015 год. на ОИК Златоград;

 4. Вземане на решение за одобряване на образец за удостоверение за назначените членове на СИК на територията на Община Златоград;

 5. Други.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

 

 

 

 

 

 

07.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 07.10.2015 год. (сряда) от 13.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилата в ОИК Златоград входяща поща;

 2. Разглеждане на въпроси, свързани с организационната дейност на ОИК Златоград.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

06.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 06.10.2015 год. (вторник) от 13.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилата в ОИК Златоград входяща поща;

 2. Вземане на решение за актуализиране на 24-часовия график за дежурства на членовете на ОИК Златоград за периода от 06.10.2015 год. до 15.10.2015 год.;

 3. Вземане на решение за промяна в съставите на СИК при провеждане на изборите за общински съветници и кметове в Община Златоград на 25.10.2015 год.;

 4. Други.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

 

 

 

 

 

03.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 04.10.2015 год. (неделя) от 16.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Докладване на постъпилата в ОИК Златоград входяща поща;

 2. Вземане на решение за прекратяване на правоотношението между ОИК Златоград и г-жа Бисера Асенова Бандалова, технически помощник в Комисията, възникнали със сключването на Граждански договор № 92/10.09.2015 год. между лицето и Кмета на Община Златоград в изпълнение на Решение № 6-МИ/НР от 08.09.2015 год. на ОИК Златоград и Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015 год. на ЦИК;

 3. Вземане на решение за възлагане на Кмета на Община Златоград да сключи граждански договор с Владимир Сашев Мерджанов за изпълнение на задълженията на „технически помощник“ в ОИК Златоград;

 4. Други.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

 

 

 

 

 

03.10.2015

Съобщение

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОИК Златоград, като взе предвид Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК, Решение № 2224-НР/16.09.2015 год. на ЦИК и Писмо с изх.№ МИ-15-1141/02.10.2015 год. на ЦИК, постъпило в електлонната поща на ОИК Златоград, информира партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за кметове и общински съветници в Община Златоград на 25.10.2015 год., за следното:

 

 1. Застъпниците се регистрират в ОИК Златоград до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващите партията или коалицията лица ( или от изрично упълномощени от тях лица). В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

  Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат (Приложение № 1 към настоящото съобщение). Списъкът се подписва от представляващите или от упълномощените лица;

 2. Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на чл.117 и следващите от Изборния кодекс;

 3. Всяка партия или коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 69-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат (Приложение № 2 към настоящото съобщение), които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район;

 4. С решение ОИК Златоград регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник;

 5. Между първи и втори тур при избор на кмет, в случай че такъв не е избран на 25.10.2015 год., могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК.

 6. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

 

Приложение 1 Приложение 2

 

ОИК Златоград

 

01.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОИК Златоград уведомява, че на извънредно заседание, свикано от Асен Черешаров, председател на Комисията, проведено на 30.09.2015 год., от 21.30 часа, се одобри графичният файл на бюлетините за изборите за кметовете и общински съветници на 25.10.2015 год. в Община Златоград.

Решенията, ведно с одобрените образци, са обявени на информационното табло на ОИК Златоград и на интернет страницата на Комисията www.oik2111.cik.bg.

 

ОИК Златоград

28.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 29.09.2015 год. (вторник) от 16.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 1. Вземане на решения за назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на населените места в Община Златоград за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. ;
 2. Вземане на решение за утвърждаване списък на резервните членове на СИК за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. ;
 3. Вземане на решение за актуализиране на 24-часовия график за дежурства на членовете на ОИК Златоград за периода от 30.09.2015 год. до 05.10.2015 г.;
 4. Други.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

27.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 27.09.2015 год. (неделя) от 16.30 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Вземане на решение за определяне двама членове от състава на ОИК Златоград, предложени от различни политически партии и коалиции, които да управляват заедно електронния подпис, предоставен на Комисията, при одобряване графичния файл на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 год. в Община Златоград;

 2. Други.

 

 

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

 

25.09.2015

Съобщение

ОИК Златоград определя 24-часов график за дежурства за периода от 25.09.2015 год. до започване на отпечатването на бюлетините, както следва:На 25.09.2015 год.

Асен Атанасов Черешаров- 0893 343 736;

Елина Ружкова Халваджиева- 0893343737;

Федя Валентинова Талева-0893343741;

Зорка Николаева Хаджиева-0893343739;

Десислава Миткова Баткаджова- 0893343743;

На 26.09.2015 год.

Асен Атанасов Черешаров- 0893 343 736;

Елина Ружкова Халваджиева- 0893343737;

Елица Радославова Хъмчева- 0893343746;

 

На 27.09.2015 год.

Асен Атанасов Черешаров- 0893 343 736;

Минка Събева Белева - 0893 343 744;

Ивайло Георгиев Димитров- 0893 343 745;

На 28.09.2015 год.

Асен Атанасов Черешаров- 0893 343 736;

Мария Венелинова Топалова- 0893 343 740;

Стефка Георгиева Команова-Асенова- 0895 464 545;

Десислава Миткова Баткаджова- 0893343743;

Федя Валентинова Талева-0893343741;

На 29.09.2015 год.

Асен Атанасов Черешаров- 0893 343 736;

Десислава Миткова Баткаджова- 0893343743;

Красимир Георгиев Гочев- 0889990039;22.09.2015

Свикване на заседание на 22.09.2015 г.

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс

СВИКВАМ на 22.09.2015 год. (вторник) от 17.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Разглеждане на постъпилите предложения от ПП НФСБ за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015 год.
 2. Други.

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

19.09.2015

Свикване на заседание на 20.09.2015 год.

            На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс

СВИКВАМ на 20.09.2015 год. (неделя) от 17.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 1. Разглеждане на постъпилите предложения от ПП „АБВ“ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) и ПП ГЕРБ за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015 год.
 2. Други.

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател ОИК Златоград

18.09.2015

Жребий за определяне номерата в бюлетините

На основание чл.87, ал.1, т.10 във връзка с чл.423, ал.1 от Изборния кодекс,  ОИК Златоград  уведомява заинтересованите, че на 23.09.2015 г. от 17:00 часа в залата на Общински съвет Златоград, предоставена за нуждите на ОИК Златоград, на ул. „Стефан Стамболов” № 1 , етаж 2 ще се проведе  жребий за определяне номерата в бюлетините на партиите, коалициите и местните коалиции , регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015г.
Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.


Асен Черешаров
Председател на ОИК Златоград

16.09.2015

Краен срок за регистрация

ОИК Златоград напомня, че срокът за регистрация на кандидатските листи е до 22.09.2015год.

Във връзка с това и с цел по-бързо обработване на постъпилите заявления, ОИК Златоград моли към документите за регистрация да бъде приложен и списък на кандидатите в електронен вид в EXСEL формат.

Списъкът е необходимо да съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

15.09.2015

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИ В ОИК ЗЛАТОГРАД

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИ В ОИК ЗЛАТОГРАД ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД НА 25.10.2015 г.

 

I. Политически партии:

 

1.ПП ГЕРБ- за трите вида избори;

2.ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)- за кмет на община и общински съветници;

3.ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ- за трите вида избори;

4.ПП България без цензура- за трите вида избори;

5.ПП НФСБ (НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ)- за общински съветници и кмет на кметство: с. Долен;

6.ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ- за кметове на кметства и общински съветници;

7.ПП Българска Социалдемокрация- за трите вида избори;

8.ПП АТАКА- за общински съветници;

9.ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- за кмет на кметство: с. Старцево;

10.ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ- за трите вида избори;

11.ПП ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ- за трите вида избори.

 

 

II. Коалиции:

 

1.НАРОДЕН СЪЮЗ- за трите вида избори;

2.РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК- за трите вида избори.

 

 

III. Местни коалиции:

 

1.МКП „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”- за трите вида избори;

 

 

IV. Инициативни комитети:

 

Няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Асен Черешаров

 

13.09.2015

Свикване на заседание 14.09.2015 год. от 18.00 часа

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс

СВИКВАМ на 14.09.2015 год. (понеделник) от 18.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

1.      Разглеждане на постъпило Заявление за регистрация на коалиция „Народен съюз“ за участие в изборите за кмет на Община Златоград на 25.10.2015 год.;

2.      Разглеждане на постъпило Заявление за регистрация на коалиция „Народен съюз“ за участие в изборите за кметове на кметства в Община Златоград на 25.10.2015 год.;

3.      Разглеждане на постъпило Заявление за регистрация на коалиция „Народен съюз“ за участие в изборите за общински съветници в Община Златоград на 25.10.2015 год.;

4.      Други.

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател ОИК Златоград

 

 

12.09.2015

Свикване на заседание на 13.09.2015 год.

 

         На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс

СВИКВАМ на 13.09.2015 год. (неделя) от 17.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 1. Приемане на решение за формиране и утвърждаване единните номера на избирателните секции за изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25.10.2015 год. в Община Златоград;
 2. Приемане на решение за определяне на броя на мандатите за общински съветници в Община Златоград изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 год. в Община Златоград;
 3. Разглеждане на постъпило Заявление за регистрация на местна коалиция за участие в изборите за кметове на кметства в Община Златоград на 25.10.2015 год.. Заявлението е подадено от МКП „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“;
 4. Разглеждане на постъпило Заявление за регистрация на местна коалиция за участие в изборите за кмет на Община Златоград на 25.10.2015 год. Заявлението е подадено от МКП „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“;
 5. Разглеждане на постъпило Заявление за регистрация на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници в Община Златоград на 25.10.2015 год. Заявлението е подадено от МКП „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“;
 6. Други.

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател ОИК Златоград

07.09.2015

Свикване на заседание на 08.09.2015 год.

 

         На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс

СВИКВАМ на 08.09.2015 год. (вторник) от 17.30 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2, заседание на ОИК Златоград.

 

Дневен ред на заседанието:

 

 1. Приемане на решение за наемане на 1 лице на длъжност „технически сътрудник“ в ОИК Златоград и 1 лице на длъжност „експерт“ в ОИК Златоград;
 2. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 3. Други.

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател ОИК Златоград

04.09.2015

Назначаване на Общинска избирателна комисия (ОИК) в Община Златоград

С Решение № 1908-МИ/НР от 04.09.2015 год. Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи Общинска избирателна комисия (ОИК) в Община Златоград, в състав от 11 членове, както следва:

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Асен Атанасов Черешаров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елина Ружкова Халваджиева

СЕКРЕТАР:

Красимир Георгиев Гочев

ЧЛЕНОВЕ:

Зорка Николаева Хаджиева

 

Мария Венелинова Топалова

 

Федя Валентинова Талева

 

Стефка Георгиева Команова-Арсенова

 

Десислава Миткова Баткаджова

 

Минка Събева Белева

 

Ивайло Георгиев Димитров

 

Елица Радославова Хъмчева

 

         Предвид това и на основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс и Решение № 1910-МИ/НР от 04.09.2015 год. на ЦИК,

         СВИКВАМ на 06.09.2015 год. (неделя) от 16.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград, заседание на ОИК Златоград.

         Дневен ред на заседанието:

 1. Разрешаване на организационно-технически въпроси във връзка с работата на ОИК Златоград;
 2. Определяне на общодостъпно място в сградата на Общинска администрация Златоград за обевяване на приетите от ОИК Златоград решения, съгласно изискванията на чл.87, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 1497-МИ/ 25.06.2015 год. на ЦИК;
 3. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 4. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Асен Черешаров

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1-МИ / 23.02.2016

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на г-н Величко Асенов Сидеров, избран за общински съветник от листата на МКП „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“ в произведените избори за общински съветници и кметове в Община Златоград на 25.10.2015 год. Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на политическата формация- г-н Ерол Реджеб Чинар

 • № 194–МИ/НР / 08.11.2015

  относно: Определяне на представители на ОИК Златоград, които да предадат на Общинска администрация Златоград, под опис, изборните книжа и материали на Комисията, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, съгласно чл. 457, ал.4 от Изборния кодекс

 • № 193–МИ/НР / 08.11.2015

  относно: Определяне на представители на ОИК Златоград, които да предадат на Общинска администрация Златоград отпечатаните хартиени бюлетини, които не са предоставени на секционните избирателни комисии, за гласуване в произведения национален референдум на 25.10.2015 год. в Община Златоград

всички решения