06.01.2022

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

адрес: град Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет.2; е-mail: [email protected];

www.oik2111.cik.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с постъпило в ОИК Златоград Заявление-уведомление с Вх. №1 от 06.01.2022 год. от Емил Хумчев, Председател на Общински съвет Златоград и на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 30, ал.4, т. 4 и ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 1685-МИ/20.11.2019 год. на ЦИК,

СВИКВАМ на 07.01.2022 год. от 17.30 часа, в залата на Общински съвет Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет. 2, заседание на ОИК Златоград.

 

Проект за дневен ред на заседанието:

 

 

 1. Постъпилото в ОИК Златоград Заявление-уведомление с Вх. №1 от 06.01.2022 год. от Емил Хумчев, Председател на Общински съвет Златоград;
 2. Други.

 

 

 

ИРИНА ИВАНОВА

Председател на ОИК Златоград

03.11.2019

Избирателна активност

ОИК Златоград уведомява заинтересованите лица, че избирателната активност към 17:30 часа е 1013 човека или 50,62 %.

02.11.2019

ИЗБОРНА БЮЛЕТИНА II ТУР 2019 г.

Във връзка с Писмо с изх.№ МИ-15-1368/01.11.2019г. на ЦИК, ОИК Златоград обявява, на заинтересованите лица, одобрен предпечатен образец на бюлетината за кмет на кметство за гласуване за втори тур на изборите на 03.11.2019г.

 

Бюлетина Кмет на Кметство село Старцево

29.10.2019

Съобщение за проведено заседание на ОИК

ОИК Златоград проведе заседание на 29.10.2019г., от 13:00ч., при следния дневен ред:

1. Вземане на решение относно определяне на трима членове на ОИК Златоград, които да предадат изборните книжа за проверка на ТЗ на ГД ГРАО гр. Смолян след произвеждане на изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019 год.;

2. Вземане на решение относно определяне двама членове на ОИК Златоград за приемане на отпечатаните бюлетини за изборите на 03.11.2019г. в село Старцево, Община Златоград, тяхното транспортиране и съхранение от сградата на Областната управа в град Смолян до Община Златоград;

3. Вземане на решение относно определяне на членове на ОИК Златоград, които да предадат на ЦИК материалите по чл.457 от Изборния кодекс след произвеждане на изборите за кмет на село Старцево на 03.11.2019 год. /втори тур/;

4. Вземане на решение относно определяне на трима членове на ОИК Златоград, които да предадат изборните книжа за проверка на ТЗ на ГД ГРАО гр. Смолян след произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Старцево на 03.11.2019г.

27.10.2019

Избирателна активност

ОИК Златоград уведомява заинтересованите лица, че избирателната активност към 10:00 часа е 2281 човека или 21,30%.

27.10.2019

Край на изборния ден

ОИК Златоград обяви край на изборния ден в 20,00ч. Общ брой гласували - 6 677 или 62,34%.

23.10.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ЗЛАТОГРАД

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

         СВИКВАМ на 24.10.2019г. (четвъртък) от 15.30 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Златоград, заседание на ОИК Златоград.

         Дневен ред на заседанието:

 1.  Вземане на решения относно постъпили предложения  за замяна на членове на СИК;
 2. Вземане на решение за назначаване на сътрудник на ОИК Златоград при подготовката за предаване на изборните книжа и материали от ОИК Златоград на СИК и в изборния ден;
 3. Вземане на решение за назначаване на експерт към ОИК Златоград;
 1. Докладване на входяща и изходяща поща;
 2. Обучение на СИК /място: НЧ „Просвета“, гр. Златоград/.

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

13.10.2019

Съобщение за проведено заседание на ОИК

На 13.10.2019г., от 12:30часа,  ОИК Златоград проведе заседание при следния дневен ред:

1. Вземане на решение относно постъпило предложение  за замяна член в СИК 211100006 и председател и член в СИК 211100007 от квотата на Политическа партия  „ГЕРБ“;

2. Вземане на решение относно постъпило предложение за замяна зам-председател на СИК211100004 от Коалиция „Обединени патриоти –НФСБ,АТАКА, и ВМРО “;

3. Вземане на решение относно график за обучение и програма на членовете на СИК в Община Златоград относно подготовката и протичането на изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019г.;

4. Вземане на решение относно разпределяне членовете на ОИК Златоград за отговорници на отделните СИК на територията на Община Златоград при произвеждането на изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019г.;

5. Вземане на решение за одобряване на графични файлове с образец на протоколи на СИК и ОИК за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства;

6. Докладване на входяща и изходяща поща;

7. Други.

08.10.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ЗЛАТОГРАД

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

         СВИКВАМ на 08.10.2019г. (ВТОРНИК) от 17.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Златоград, заседание на ОИК Златоград.

         Дневен ред на заседанието:

 1. Вземане на решение относно определяне двама членове на ОИК Златоград за приемане на отпечатаните бюлетини за изборите на 27.10.2019г. в Община Златоград и тяхното транспортиране от сградата на фирмата изпълнител до административния център на Област  Смолян;
 2. Вземане на решение относно определяне двама членове на ОИК Златоград за приемане на отпечатаните бюлетини за изборите на 27.10.2019г. в Община Златоград, тяхното транспортиране и съхранение от сградата на Областната управа в град Смолян до Община Златоград
 3. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 4. Докладване на изходящата поща;
 5. Други.
06.10.2019

ИЗБОРНИ БЮЛЕТИНИ 2019Г.

Във връзка с Писмо с изх.№ МИ-15-697/05.10.2019г. на ЦИК, ОИК Златоград обявява, на заинтересованите лица, одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в местните избори, насрочени за 27.10.2019г.

 

1. Бюлетина ОБС;

2. Бюлетина Кмет на Община;

3. Бюлетина Кмет на Старцево;

4. Бюлетина Кмет на Ерма река;

5.Бюлетина Кмет на Долен.

 

29.09.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ЗЛАТОГРАД

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

         СВИКВАМ на 29.09.2019г. (неделя) от 18.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Златоград, заседание на ОИК Златоград.

         Дневен ред на заседанието:

 1. Вземане на решение относно одобряване на  графични файлове с образец на бюлетините за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства;
 2. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 3. Докладване на изходящата поща;
 4. Други.

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

24.09.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ЗЛАТОГРАД

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

         СВИКВАМ на 24.09.2019г. (ВТОРНИК) от 16.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Златоград, заседание на ОИК Златоград.

         Дневен ред на заседанието:

 1. Вземане на решение относно регистрация на кандидатските листи, заявени от регистрираните в ОИК Златоград партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.;
 2. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 3. Докладване на изходящата поща;
 4. Други.

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

19.09.2019

Съобщение

ОИК ЗЛАТОГРАД уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен тук.

15.09.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ЗЛАТОГРАД

         На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

         СВИКВАМ на 16.09.2019г. (понеделник) от 17.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Златоград, заседание на ОИК Златоград.

         Дневен ред на заседанието:

 

 1. Разглеждане на постъпилите в ОИК Златоград заявления от политически партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация в изборите за общински съветници и кметове в Община Златоград, насрочени за 27.10.2019г., както следва: ВОЛЯ; ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /Съставни партии:„Българска социалистическа партия“, „Комунистическа партия на България“, „Нова Зора“, „Политически клуб „Екогласност“ „Политически клуб „Тракия“/НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ;; ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ; ГЕРБ; ИК за издигане кандидатурата на Зефир Билков Мемов за независим кандидат за кмет на кметство село Старцево в Община Златоград в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.;
 2. Вземане на решение относно определяне членовете на СИК и разпределяне на местата в СИК между партиите и коалициите;
 3. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 4. Други.

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

14.09.2019

ЗА ПОДКРЕПЯЩИТЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК;
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК;
12.09.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ЗЛАТОГРАД

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

         СВИКВАМ на 12.09.2019г. (четвъртък) от 12.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Златоград, заседание на ОИК Златоград.

         Дневен ред на заседанието:

 1. Разглеждане на заявление за регистрация на инициативен комитет за издигане на кандидатура на независим кандидат – Димо Иванов Узунов, за общински съветник в Община Златоград, в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.;
 2. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 3. Докладване на изходящата поща;
 4. Други.

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

08.09.2019

Регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

ОИК Златоград напомня на заинтересованите лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е до 16 септември 2019 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

В случай, че при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 16 септември 2016 г.

03.11.2019

Избирателна активност

ОИК Златоград уведомява заинтересованите лица, че избирателната активност към 10:00 часа е 357 човека или 17.84 %.

03.11.2019

Избирателна активност

ОИК Златоград уведомява заинтересованите лица, че избирателната активност към 12:30 часа е 665 човека или 33.23 %.

03.11.2019

Край на изборния ден

ОИК Златоград обяви край на изборния ден в 20,00ч. Общ брой гласували - 1 128 или 56,37%.

27.10.2019

Избирателна активност

 

ОИК Златоград уведомява заинтересованите лица, че избирателната активност към 12:30 часа е 4 028 човека или 37.61%.

27.10.2019

Избирателна активност

ОИК Златоград уведомява заинтересованите лица, че избирателната активност към 17.30 часа е 6287 човека или 58,70%.

18.10.2019

Съобщение

На 18.10.2019г. от 16:00ч. в ОИК Златоград се състоя заседание, относно  проведено обучение в гр. Смолян с присъствието на членовете на ОИК и взето решение №85-МИ/18.10.2019г. за промяна в състава на СИК 211100001 и 211100019.

07.10.2019

Гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

ОИК Златоград напомня на заинтересованите лица:

1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

2. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място на 12 октомври 2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място не по-късно от 26 април 2019 г.

3. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

4. Преценката дали едно лице отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК, въз основа на представените медицински документи.

5. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

6. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.

Ако някое от тези населени места е със статут на кметство, избирателите с адресна регистрация на територията на това кметство, гласуват и за кмет на кметството, което се отбелязва в графа „Забележки“ на избирателния списък – „Гласувал за кмет на кметство“.

7. Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината.

8. Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 12 октомври 2019 г. (14 дни преди изборния ден), може да подаде заявление (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 21 октомври 2019г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

9. Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК) се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 12 октомври 2019г.  подаде заявление (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) до органа по чл.23, ал.1 ИК. При образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и назначена СИК такъв избирател може да подаде заявление и в срока по т. 8.

10. Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия не се допускат след 21 октомври 2019 г. (5 дни преди изборния ден), в т.ч. в изборния ден.

07.10.2019

Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден

ОИК Златоград оповестява следните мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден-27.10.2019г.:

 1. Избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват и в свободно избрана от тях подходяща секция, различна от предварително посочената им;

 2. Избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването удостоверяват пред СИК самоличността си с документ за самоличност – лична карта или зелен паспорт за лицата, родени преди 31.12.1931 год. Когато правото се упражнява в секция, различна от предварително посочената, секционната избирателна комисия вписва избирателите в допълнителната страница на избирателния списък, след като представят декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 81-МИ от изборните книжа);

 3. Когато избирателите са с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия;

 4. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 80-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря;

 5. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия;

 6. Местоположението на всички секции на територията на Община Златоград е на първия етаж на сградите;

 7. До всички секции има достъпно място за паркиране на автомобилите на избирателите със специални потребности;

 8. Избирателна секция 21 11 00 008 с адрес: град Златоград, ул. „Славей” № 1, „Център за социална рехабилитация и интеграция” е с осигурен подходящ достъп за избирателите със затруднено придвижване;

 9. Общинска администрация Златоград приема заявки за осигуряване на транспорт за избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на следните телефонни номера:

  03071/ 25 51;

  03071/ 25 53;

  03071/ 45 77;

  03071/ 42 21;

  0897 000 762;

  0897 000 764;

  0889 534 019.

  Заявките могат да бъдат направени във времето от 08.00 часа до 19.00 часа в изборния ден – 27.10.2019г.

 

04.10.2019

Съобщение за проведено заседание на ОИК

ОИК Златоград проведе заседание на 04.10.2019г. от 12.00ч., при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на предложения от Партия „Движения за права и свободи“ и К "БСП за България"за промяна в съставите на СИК;.
 2. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 3. Докладване на изходящата поща;
 4. Други.

 

02.10.2019

Съобщение за проведено заседание на ОИК

ОИК Златоград проведе заседание на 

01.10.2019г. (вторник) от 18.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Златоград, заседание на ОИК Златоград.

         Дневен ред на заседанието:

 1. Вземане на решения относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 63-МИ/27.09.2019г. на ОИК Златоград;
 2. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 3. Докладване на изходящата поща;
 4. Други.
29.09.2019

Съобщение за проведено заседание на ОИК

ОИК Златоград проведе заседание на 

27.09.2019г. (петък) от 12.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Златоград, заседание на ОИК Златоград.

         Дневен ред на заседанието:

 1. Вземане на решения относно назначаване на членове на СИК ;
 2. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 3. Докладване на изходящата поща;
 4. Други.

 

19.09.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ЗЛАТОГРАД

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

         СВИКВАМ на 19.09.2019г. (четвъртък) от 17.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Златоград, заседание на ОИК Златоград.

         Дневен ред на заседанието:

 1. Вземане на решение относно заявена регистрация на г-н Димитър Стефанов Алендаров за независим кандидат за общински съветник в Община Златоград, в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.;
 2. Вземане на решение относно заявена регистрация на г-н Димо Иванов Узунов за независим кандидат за общински съветник в Община Златоград, в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.;
 3. Вземане на решение за определяне членове на ОИК Златоград, които да предадат и получат обратно от ТЗ на ГД ГРАО списъците /на хартиен носител и в структуриран електронен вид/ на избирателите, подкрепящи издигнати кандидатури за независими кандидати за общински съветници и кметове в Община Златоград;
 4. Теглене на жребий за определяне реда за участие на регистрираните в ОИК Златоград партии и коалиции в диспутите, организирани от регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ при произвеждане на изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019г.
 5. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 6. Докладване на изходящата поща;
 7. Други.
09.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

         СВИКВАМ на 10.09.2019г. (вторник) от 12.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Златоград, заседание на ОИК Златоград.

         Дневен ред на заседанието:

 1. Разглеждане на заявление за регистрация на инициативен комитет за издигане на кандидатура на независим кандидат - Димитър Стефанов Алендаров, за общински съветник в Община Златоград, в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.;
 2. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 3. Други.

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

05.09.2019

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ЗЛАТОГРАД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТОГРАД

                                   aдрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, ет.2;

                                               e-mail:[email protected]; www.oik2111.cik.bg

 

С Решение № 820-МИ/27.08.2019 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи Общинска избирателна комисия (ОИК) в Община Златоград, в състав от 13 членове, както следва:

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Асен Атанасов Черешаров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александрина Здравкова Момчилова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Миглена Ангелова Камберова

СЕКРЕТАР:

Елена Атанасова Георгиева

ЧЛЕНОВЕ:

Ирина Руменова Иванова

 

Зорка Николаева Хаджиева

 

Диана Филчева Благоева

 

Десислава Миткова Баткаджова

 

Веселин Асенов Домбов

 

Милена Росенова Кушева

 

Миглена Радкова Травлева

 

Росица Севдалинова Пехливанова

 

Ирина Сергеева Симеонова

 

         Предвид това, Решение № 848-МИ/28.08.2019г. на ЦИК, и на основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

         СВИКВАМ на 08.09.2019г. (неделя) от 18.30 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Златоград, заседание на ОИК Златоград.

         Дневен ред на заседанието:

 1. Разрешаване на организационно-технически въпроси във връзка с работата на ОИК Златоград;
 2. Определяне на общодостъпно място в сградата на Общинска администрация Златоград за обявяване на приетите от ОИК Златоград решения, съгласно изискванията на чл.87, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 607-МИ/14.08.2019 г. на ЦИК;
 3. Приемане на решение за определяне на броя на мандатите за общински съветници в Община Златоград изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. в Община Златоград;
 4. Приемане на решение за определяне  номерата  на изборните райони за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. в Община Златоград;
 5. Приемане на решение за формиране на единните номера на избирателните секции за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. в Община Златоград;
 6. Разглеждане на постъпилата входяща поща;
 7. Други.

 

 

 

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Председател на ОИК Златоград

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 1 / 07.01.2022

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на г-н Емил ******* Хумчев, избран за общински съветник от листата на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в произведените избори за общински съветници и кметове в Община Златоград на 27.10.2019 год. Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ - г-н Григор ****** Джангалов

 • № 121 / 03.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАРЦЕВО

 • № 120 / 03.11.2019

  относно: Обявяване края на изборния ден

всички решения